Димат-Ганчеви ООД

Производство на трансформатори и автотрансформатори


Монофазни

трансформаториТрифазни

трансформаториМонофазни

автотрансформаториТрифазни

автотрансформатори


Търговска дейност


Търговия с електроматериали

и ел. апаратура